Praktijkvoorbeeld

Voorbeeld 1:

Fulltime Medewerkster, 24 jaar, deelt haar chef in een emotionele bui mee dat zij niet meer met hem samen kan werken. Zij gaat naar haar huisarts die aangeeft dat zij overspannen is. Binnen twee dagen heeft zij door ingrijpen van MODINT Arbo contact met een mediator die gesprekken met haar en haar chef aan gaat. De conclusie is dat zij niet terug kan keren in haar eigen vestiging, maar tijdelijk wel in een andere vestiging als een tussenoplossing. Daarna is zij door MODINT Arbo in contact gebracht met een andere werkgever in de branche. Hier kan zij snel beginnen. In totaal heeft zij door deze affaire 14 dagen verzuimd, waar eerst geen uitzicht was op werkhervatting. Kosten: 3 uur mediation à € 155,-.
Besparing: aantal maandsalarissen dat werknemer overspannen thuis zou hebben gezeten en de kosten voor een invalkracht.

Voorbeeld 2:
Magazijnmedewerker, werkt 32 uur per week en heeft bij een ongeval een ernstige botbreuk opgelopen. Volledig herstel neemt gewoonlijk een jaar in beslag. Dit is bevestigd door een second opinion van een specialist. Aan de bedrijfsarts is door MODINT Arbo een vraagstelling voorgelegd waarin zij onder andere de arts verzoekt vooral te kijken naar de mogelijkheden van werknemer in plaats van zijn beperkingen. Verder heeft de werkgever, op aanraden van MODINT Arbo, binnen zijn bedrijf geïnventariseerd welk aangepast werk hij hem kan bieden. In overleg met MODINT Arbo heeft de bedrijfsarts een maand na het ongeluk geconstateerd dat de werknemer (met beperkingen) 50% arbeidsgeschikt is voor aangepaste werkzaamheden.
Besparing: in plaats van na een jaar, kon de werknemer al na vier maanden weer (aangepaste) arbeid verrichten.