Doel en Doelgroep

Wat is het doel van PMO?
PMO kent drie kerndoelen:
a. preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij individuele en groepen werknemers
b. bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele en groepen werknemers in relatie tot het werk
c. bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele medewerkers.

Het bedrijf formuleert naast de kerndoelen eigen doelstellingen. Deze moeten passen binnen één of meer van de kerndoelen. Ze kunnen een uitwerking daarvan zijn. Bedrijfsspecifieke doelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de aanpak van specifieke problemen in het bedrijf of onderdelen daarvan, bijvoorbeeld werkstress, klachten van het bewegingsapparaat, of (een toename van) het ziekteverzuim op een afdeling.

Voor wie is PMO bedoeld?
PMO is bedoeld voor alle werkende mensen. PMO is er niet alleen voor mensen die lichamelijk zwaar werk doen of die aan heel speciale risico's, zoals giftige stoffen, zijn blootgesteld. PMO is er ook voor de portier, de bureaumedewerker en de directeur. PMO is er voor jong en oud, mensen met of zonder gezondheidsklachten, aan het werk of verzuimend. Preventie is het meest effectief voordat er gezondheidsproblemen en ziekteverzuim ontstaan!